Mangkukulam.comKababalaghan at Alamat

Santilmo

Santilmo from Filipino Folklore

Basahin Ang "Sigbin" Sa English

Anu Ang Santilmo

Ito ay kagaya ng bolang apoy.

Ang mga Pilipino ay maraming mga paniniwala katulad ng mga kaluluwa o hindi nakikitang nilalang na nakakasalamuha natin sa mundo, na nangangailangan din ng ating respeto. Isa na dito ang santelmo.

Isang uri ng liwanag na sa umpisa ay maliit at unti unting lumalaki at matingkad na liwanag.

Ang santelmo ay pinaniniwalaang mga kaluluwang namatay sa tubig, sa ilog, dagat o kaya naman kapag umuulan.

Ang kanilang kaluluwa ay nanatili kung saan sila binawian ng buhay. Mga hindi matahimik at patuloy sa paggala sa lupa. Ang iba ay humuhingi ng tulong para makaalis sila sa lupa at tumungo na sa langit. Ang iba naman naghihiganti sa kanilang pagkamatay.

Ang iba namang paniwala ito ay mga batang namatay na hindi nabinyagan.

Ang Santelmo din ay may kakayahang iligaw ang isang tao, katulad sa gubat. Kapag sinundan mo ang ilaw na ito ay hindi na makakabalik, o di kaya naman dapat may makakita sayo para maiwasan ang pagkaligaw sa gubat.

Ang ganitong kwento ay madalang na mangyari. Napaka kaunti din ng mga taong pinapakitaan.

Ang Santelmo na nagpapakita sa ilog o dagat ay pinaniniwalaang dahilan ng pagkalunod ng mangingisda o manlalakbay sa dagat.

Nagbibigay din daw ito ng swerte kapag nakakita ng ganito, pero depende kung ilang bolang apoy ang iyong nasaksihan.

Ang ibang taong nakaranas nito ay sinasabing kusang nawawala ang bolang apoy o unti unting nawawala ang liwanag.

Ang mga matatanda ay nagtitirik ng kandila kung saan nila nakita ang santelmo, sa pamamagitan nito, magkakaroon ng katahimikan ang kanilang kaluluwa at maka akyat sa langit.

Kwentong Santilmo

Meron kang kwento? Gusto mong share?

Ibahagi Ang Iyong Kwento