Mangkukulam.comKababalaghan at Alamat

Sirena

Sirena from Filipino Folklore

Basahin Ito Sa English

Ang sirena ay nilalang sa karagatan na kalahating tao at kalahatng isda.

Sa alamat tungkol sa sirena,ito ay isang napakagandang mukha ng babae, napakahabang buhok, malamyos na tinig. Sya ay nakatira sa pusod ng karagatan, kasama ang Dugong at iba pang nilikha sa dagat. Sila ang itinuturing na taga pangalaga ng karagatan pati na ang yaman nito.

Sa dagat sila ay may kaharian na puno ng yaman.

Sinasabi na ang mga sirena ay galit sa tao, dahil patuloy ang paghuli at pagsira sa yamang dagat na kanilang kinabibilangan.

Sa tuwing bilog ang buwan sila ay lumalabas at naghahanap ng manlalakbay o mangingisda sa dagat, inaakit nila ito sa pamamagitan ng kanilang malamyos na tinig. Kasama ang iba pang sirena, nagtatawanan, umaawit at sadyang inaakit nito ang mga lalaki. Hanggang sa tuluyang mahulog sa patibong ng sirena. Ang lalaki ay tuluyang maaakit dito, patuloy ang kanyang paghahanap sa tinig, hanggang sa makalapit. Habang naghihintay ang mga sirena, at aakayin papunta sa knilang kaharian sa ilalim ng dagat. Ang kanilang reyna ay gagawin syang asawa. At hindi na makakabalik sa lupa.

Sa ibang kwento tungkol dito, kapag sila ay umibig sa tao, ay ipagkakaloob nya dito ang lahat ng kanyang yaman. Ang luha ng sirena ay mahiwaga, kapag ikaw ay natuluan nito, ikaw ay mabibiyayaan ng buhay na walang hanggan.

Ang iba pang istorya tungkol dito, ang lalaking nakatakas mula sa mga sirena ay nawawala sa katinuan o kaya ay namamatay bago pa sya makapaglahad ng kanyang karanasan kasama ang mga sirena.

Kung ang sirena ay galit sa mga tao, ganundin ang tao. Itinuturing nila itong salot sa karagatan. Kapag ang isang mangingisda ay walang huli, ibig sabihin nito ay pinarusahan sya ng sirena. Ang mga kalamidad sa karagatan ay pinaniniwalaang kagagawan ng mga sirena.

Sa kwento ng sikat na sirena sa pilpinas na si Dyesebel,

sya ay may perlas na ginagamit para mag anyong tao. Umibig at nabigo sa isang lalaki. At dahil sa sumpa, sya ay kinailangang bumalik sa dagat at maging sirena habang buhay.

Kwentong Sirena

Meron kang kwento? Gusto mong share?

Ibahagi Ang Iyong Kwento